تضمین

د YTO بریښنا د اوورسی بازار لپاره دوه کاله یا 3000 ساعتونو تضمین وړاندې کوي ، موږ به د وړیا برخو پیرودونکي عرضه کړو چې د کیفیت مسلې له امله رامینځته شوي انجنونه ترمیم کړي.